Služby

Výpůjčky knih a časopisů

V nabídce máme okolo 5 500 knižních titulů pro všechny věkové kategorie. Každoročně přibude několik desítek nových knih, které pořizujeme z rozpočtu obce a okolo tří set knih z výměnných souborů, jež jsou hrazeny Zlínským krajem a do knihoven se dostávají prostřednictvím vsetínské Masarykovy veřejné knihovny.

Pravidelně odebíráme 7 titulů zajímavých časopisů

Meziknihovní výpůjční služba


Pokud máte zájem o knihu, kterou naše knihovna nevlastní, je možné využít Meziknihovní výpůjční služby a získat knihy nejen z našich knihoven, ale i ze zahraničí. Podmínky půjčování jsou uvedeny ve Výpůjčním řádu

Poskytování a vyhledávání informací

Na požádání služba poskytne informace z Hošťálkové a okolí, týkající se turistiky, cestování, ubytování nebo veřejného stravování. Dále zodpoví dotazy o službách v obci, dopravním spojení aj.