Ceník

Registrační poplatek


Dospělí

ročně

 40 Kč

Děti

ročně

 20 Kč

Upomínky

1. upomínka


 5 Kč 

2. upomínka


 15 Kč


3. upomínka


25 Kč


Ztráta nebo zničení dokumentu

Hradí se cena dokumentu (knihy nebo časopisu) + 50 Kč